• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

TRANSPORT

Til/Frå Haramsøya

For å kome seg til Haramsøya er det litt forskjellege mogelegheiter. Dersom ein reiser frå Ålesund, er det enklaste å ta hurtigbåten frå skateflukaia. Informasjon om rutetider finn du her: Hurtigbåt til Nordøyane.

 

Dersom du vil ta med bil over til øya, må ein ta ferje frå Skjeltene ferjekai. Informasjon om rutetider finn du her: Ferje til Haramsøya.

 

Det vil bli sett opp buss til festivalområdet som korresponderar med utvalde ferjeavgongar. Meir info om det kjem seinare.

 

Bussruter frå Ålesund til Brattvåg og vidare til Skjeltene ferjekai kan du finne her: Buss
 

Det vert sett opp buss som går frå festivalen til ferjekaia på Austnes.

 

Det er også mogeleg å tinge taxibåt til Austnes med Størkå III på tlf 915 10 553.

 


På Haramsøya:

 

TAXI:

Dersom ein heller vil ta taxi, kan ein ringe til Nordøyane Taxi på tlf 468 33 299.

 

ANDRE:

Det er berre om lag 1 kilometer frå ferjekaia på Austnes til festivalområdet, så her kan ein kombinere festival med sykkeltur! :) Elles så er folket på øyane særs trivelege, så du skal ikkje sjå vekk i frå at du kan haike deg heilt fram! :)